W MEDIACH

PROGRAM EKONOMIA RAPORT

DOBRA ZMIANA DLA SEKTORA MŚP

Piotr Hofman – Prezes RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 27.03.2019

Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce szacowana jest na 230 mld zł. Lwia część tej kwoty wydawana jest poza ramami obowiązującego prawa. Do przetargów stają statystycznie tylko dwie firmy, natomiast aż 40 proc. przetargów budzi zainteresowanie tylko jednego oferenta. Tak było – a jak będzie?

TANIEJ, SZYBCIEJ, LEPIEJ

Piotr Hofman – Prezes RG SWS / Krzysztof Budka – Dziennikarz Stream1

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 20.03.2019

Istnieją trzy cele, które przyświecać powinny każdej gałęzi przemysłu. Bo przecież o to w gospodarce chodzi, by było taniej, szybciej i lepiej. W branży budowlanej istnieje rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w ten schemat. To model, który – już dziś można to śmiało powiedzieć – z upływem czasu poważnie zmodernizuje polski sektor budowlany.

ZATORY PŁATNICZE

– PROBLEM POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Natalia Ostrowska – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.03.2019

Zetknęło się z nimi około 90 proc. polskich firm. Niestety, Polska wciąż jest niechlubnym liderem opóźnionych płatności, plasując się wysoko w europejskich rankingach. Zatory płatnicze to z definicji nieterminowe wywiązywanie się z odroczonych płatności. Niekiedy powstają samoistnie, ale bywa też, że część firm może wstrzymywać płatności celowo, by na przykład móc obracać przetrzymywanymi środkami.

PREFABRYKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ

W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W POLSCE

Piotr Hofman – Prezes RGSWS / Bartosz Dąbrowski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 06.03.2019

Od pewnego czasu coraz głośniej jest w Polsce o wykorzystaniu prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym. Kwestia na dobre zagościła w dyskusjach prowadzonych na temat rodzimego rynku budowlanego i wydaje się, że coraz bardziej przemawia do naszej świadomości jako system, który może przynieść wymierne korzyści dla branży budowlanej.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

DLA NASZEGO DOBRA

Waldemar Milewicz – Ekspert RG SWS

MIESIĘCZNIK „Nowe Państwo” – Marzec 2019

Niedawna konferencja „Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego” zgromadziła pracodawców, środowiska rynku finansowego oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Wszystkie te gremia są zainteresowane skutkami wprowadzenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która w listopadzie 2018 roku została podpisana przez prezydenta RP. Powstała ona jako odpowiedź na zasygnalizowany w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju postulat zwiększenia stopy oszczędności Polaków.

CO HAMUJE ROZWÓJ MIAST?

Piotr Hofman – Prezes RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 20.02.2019

Przedstawiciele branży budowlanej od lat wskazują na szereg przepisów powodujących, że uzyskanie wszelkich pozwoleń na inwestycję bardzo się wydłuża. Obecne przepisy nie są korzystne dla nowych inwestycji. Generują je m.in. urzędnicze procedury, których nie ma w innych europejskich krajach. Dużym problemem jest też brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Obecnie MPZP obowiązują, niestety, tylko na terenach stanowiących niewiele ponad 30 proc. powierzchni kraju.

PODATEK VAT W ROLI CELEBRYTY

Jerzy Martini – Ekspert RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.02.2019

Plaga oszustw VAT-owskich, na czele ze słynnymi karuzelami VAT-owskimi, spowodowała, że ten podatek w ostatnich latach zrobił oszałamiającą karierę medialną. Ukoronowaniem tej kariery jest działanie sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, która dostarcza nam regularnie nowych ciekawostek dotyczących tego, jak nasze państwo (teoretyczne?) radziło sobie z falą patologii w zakresie funkcjonowania tej najważniejszej dla dochodów budżetowych daniny.

VAT I INNOWACYJNA TEŚCIOWA

Jerzy Kenig – Ekspert RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 06.02.2019

Idea podatku VAT (skrót od Value Added Tax, w Polsce PTU – Podatek od Towarów i Usług) została ogłoszona w 1920 roku przez niemieckiego przedsiębiorcę Carla Siemensa, ale za jego twórcę uważany jest francuski ekonomista Maurice Laure. W Polsce wprowadzono go 25 lat temu, 5 lipca 1993 roku.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPRAWDZAJĄCYCH

Natalia Ostrowska – Ekspert RG SWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Luty 2019

Przez ostatnie lata wydaje się, że główne działania ZUS sprowadzają się do kontrolowania prawidłowości zasad wypłacania zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Szacuje się, że co roku Zakład przeprowadza kontrolę u ponad 500 tys. osób na zwolnieniach lekarskich. W większości przypadków są to kobiety w ciąży lub przebywające na zasiłku macierzyńskim.

CHIŃSKA SZANSA

Piotr Hofman – Prezes Zarządu RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 30.01.2019

Chiny mogą być bardzo dobrym partnerem gospodarczym dla Polski – zarówno pod względem eksportu, jak i inwestycji. Stoimy przed ogromną szansą zdobycia znaczącego partnera, musimy przełożyć to na szczegółowe działania oraz zapewnić narzędzia wsparcia.

OKÓLNIK I THE ROLLING STONES

Jerzy Kenig – Członek Zarządu RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 23.01.2019

Artykuł 2 Konstytucji RP ustanowionej w 1997 roku stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Z tego można wysnuć wniosek, że nie prawo, lecz jakieś zasady są podstawą ustroju naszego państwa. Jakie to zasady? Niestety, tego ustawa zasadnicza nie precyzuje. Co może się kryć pod pojęciem „zasady sprawiedliwości społecznej”, nie wiadomo.

PPK POMOGĄ PRZYSZŁYM EMERYTOM

Łukasz Jankowski – Ekspert RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 16.01.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe stają się częścią naszego systemu finansowego. 8 stycznia, na specjalnej konferencji w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, kierownictwo Polskiego Funduszu Rozwoju pokazało wstępną formę portalu poświęconego PPK oraz wystartowało z akcją informacyjną o programie. Plan budowy kapitału zapisany na kartach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nabiera realnych kształtów, dając duże nadzieje na rozwój rynku finansowego…

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU PODATKOWEGO!

Jerzy Martini – Ekspert RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 09.01.2019

Ministerstwo Finansów tradycyjnie dba o interesy doradców podatkowych, hurtowo zmieniając przepisy podatkowe. Tak było w mijającym 2018 i tak zapewne będzie również w 2019 roku. Jako doradca podatkowy doceniam te działania, gdyż powodują one zwiększenie dobrobytu doradców podatkowych. Niestety z perspektywy przedsiębiorców sytuacja jest już zdecydowanie mniej optymistyczna.

NIE CHCEMY TANIEGO PAŃSTWA

Natalia Ostrowska – Ekspert RG SWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Styczeń 2019

Sprawnie działające państwo powinno wyglądać jak dobrze prosperująca firma. A w każdej takiej firmie osoby odpowiedzialne za jej sukces są odpowiednio wynagradzane.

CO BYŁO I CO JESZCZE PRZED NAMI

Piotr Hofman – Prezes RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 02.01.2019

Rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem naszej działalności. Jako stowarzyszenie jesteśmy zatem nadal młodą organizacją na mapie polskich inicjatyw gospodarczych. Tym bardziej miło jest nam pochwalić się dużą aktywnością i sukcesami na wielu polach. Za wszelkie działania, wsparcie i zaangażowanie dziękuję wszystkim naszym członkom, sympatykom i ekspertom.

KRWIOOBIEG GOSPODARKI

Waldemar Milewicz – Ekspert RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 19.12.2018

System finansowy określa się jako krwiobieg gospodarki. Oznacza to, że prawidłowe funkcjonowanie tego systemu, którego rdzenną część w Polsce stanowi system bankowy, jest koniecznym warunkiem dla niezakłóconej działalności sektora przedsiębiorstw. To stwierdzenie nabiera szczególnej wagi w naszym kraju, gdzie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99,8 proc. ogółu przedsiębiorstw.

POLSKA CYDREM (NIE) SŁYNIE

Jacek Podgórski – Ekspert RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 12.12.2018

Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Tylko w bieżącym roku zbiory wyniosły niemal 5 mln ton, co stanowi historyczny rekord. Wzrost podaży oznacza jednak spadki cen – jak sobie z nimi poradzić?

SUKCESJA, CZYLI CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA FIRMY

Łukasz Jankowski – Ekspert RG SWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Grudzień 2018

Firmy jednoosobowe zakładane przez osoby fizyczne to ponad 2 mln podmiotów działających na polskim rynku, które funkcjonują na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas takie przedsiębiorstwo było bardzo silnie związane z osobą założyciela i w chwili jego śmierci nie było prostej możliwości płynnej kontynuacji funkcjonowania firmy, która często zwyczajnie kończyła działalność.

NIE UTRUDNIAJMY FRANCZYZOBIORCOM

Natalia Ostrowska – Ekspertka RG SWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 05.12.2018

Poprawka proponowana przez NSZZ „Solidarność”, mimo że postulowana w dobrej wierze, może niestety uderzyć w franczyzobiorców sieci sklepów.

KONIEC Z OSZUKIWANIEM ROLNIKÓW

Jacek Podgórski – Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 28.11.2018

Rząd stworzył, prezydent podpisał. W życie wchodzi ustawa dająca rolnikom oręż w walce z hegemonami sektorów handlowego i przetwórstwa żywności. To milowy krok w odchodzeniu od szkodliwych wzorców lat 90., czyli czasów wyprzedawania polskiego rolnictwa zagranicznym podmiotom. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zmienia trudną sytuację na rynku przetwórczym oraz poprawia pozycję rolników – szczególnie najmniejszych – w relacji ze skupami i sklepami wielkopowierzchniowymi.

PODEBATUJMY O EURO

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 21.11.2018

Od tematu wprowadzenia w Polsce euro chyba nie da się uciec. Nie dlatego, że jest nam ta waluta jakoś specjalnie potrzebna. Moim zdaniem wcale potrzebna nie jest. Chodzi raczej o to, że co jakiś czas któryś z polityków opozycji stawia sobie za cel wprowadzenie tej kwestii do publicznej agendy. Można te starania ignorować.

WŁASNY POLSKI BIZNES

Arkadiusz Słodkowski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.11.2018

Nie ma żadnej windy do sukcesu w biznesie. Trzeba wejść po długich schodach, dobrze, gdy możemy skorzystać z poręczy. Tą poręczą może być franczyza, czyli własny biznes oparty na cudzym, sprawdzonym pomyśle. Tylko jak ten biznes zacząć? Ta droga jest o tyle lepsza od zupełnie własnego planu, że bezpieczniejsza (aż 80 proc. franczyz przeżywa pięć lat, a tylko 20 proc. biznes rozwijany od zera).

PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI W PODATKACH JEST MOŻLIWY!

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 07.11.2018

Podatki mają potężną moc. Od ich wysokości zależy poziom wpływów do budżetu państwa. Po to przecież się je ustanawia, aby rząd miał z czego finansować swoje wydatki. Bez danin publicznych kasa państwowa świeciłaby pustakami. To oczywiste. Ale oprócz tego podatki mogą służyć także innym celom. Motywować lub demotywować do podejmowania określonych działań i aktywności.

CZEGO BRAKUJE POLSKIM SPÓŁDZIELNIOM ROLNYM

Jacek Podgórski – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Listopad 2018

Korzyści płynące z tytułu funkcjonowania spółdzielni rolniczych dla gospodarek Europy i samych rolników są nieocenione. Wciąż jednak poziom zorganizowania polskich gospodarstw wynosi zaledwie 15 proc. przy niemal 100 proc. w krajach Europy Zachodniej.

PORA NA KOLEJNY KROK

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 31.10.2018

Sejm przegłosował obniżenie stawki podatku CIT dla przedsiębiorstw, których obrót nie przekracza 1,2 mln euro rocznie. Dotąd stawka dla firm z obrotem na tym poziomie wynosiła 15 proc., po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spadnie do 9 proc. Z jednej strony można się cieszyć z tego kierunku zmian. Mniejsze podatki dla firm są normą w krajach naszego regionu.

DOBRE WIEŚCI I WAŻNE WYZWANIA

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 24.10.2018

Na początku 2016 roku agencja ratingowa Standard&Poor’s ogłosiła obniżenie ratingu Polski o jeden stopień z A- do BBB+. Wielu komentatorów nie rozumiało i chyba do dziś nie rozumie tej decyzji. Nic się w tamtym czasie złego z naszą gospodarką nie stało, nie gruchnęła żadna szokująca wiadomość na temat długu publicznego czy deficytu budżetowego.

POŻARY NA SKŁADOWISKACH A ELEKTROODPADY

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 17.10.2018

Trwające prace nad rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla składowisk i miejsc przetwarzania odpadów to odpowiedni moment, aby pozytywnymi zmianami objąć także zbiórkę i przetwarzanie elektroodpadów. Dzisiejszy sposób ich zagospodarowania to jeden z powodów pożarów na składowiskach i w zakładach przetwarzania.

ETYKA I ZAUFANIE W FINANSACH TO PODSTAWA

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 10.10.2018

Zgodnie z indeksem FTSE Russel Polska dołączyła do grona rynków rozwiniętych. Jesteśmy zatem w ekskluzywnym towarzystwie krajów, które posiadają ten status, przynajmniej według rzeczonego indeksu. Ta sytuacja wywołała dyskusje, jakie będą konsekwencje dla polskiej giełdy. Czy możemy spodziewać się napływu kapitału, czy raczej kierunek będzie odwrotny?

PRAWO PODATKOWE ZMIENIA SIĘ NA LEPSZE

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 03.10.2018

Prawo podatkowe to przedmiot nieustannych sporów i przeciągania liny między władzą a tymi, którzy podatki płacić muszą. Obywatele i przedsiębiorstwa, odkąd świat światem, narzekają na system podatkowy. Że skomplikowany, że niejasny, że przepisy sprzeczne i w sumie to nie wiadomo, jak je rozumieć. Co więcej, wiele w tych narzekaniach racji. Rzeczywiście, podatki w Polsce do najprostszych nie należą, zresztą to chyba nie tylko nasz problem.

CZY WYCIĄGNĘLIŚMY WNIOSKI Z KRYZYSU?

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

Miesięcznik „NOWE PAŃSTWO” – Październik 2018

Minęło już 10 lat od niesławnego upadku banku Lehman Brothers. To właśnie wydarzenie uznaje się dziś za symboliczny początek światowego kryzysu finansowego. Wielki bank inwestycyjny z tradycjami upadł praktycznie z dnia na dzień, nie pomogły nawet najlepsze ratingi i wieloletnia historia tej instytucji. Świat finansów wstrzymał oddech. Co było potem, wiemy wszyscy aż za dobrze – kryzys!

SYNERGIA KGP i RG SWS

Ryszard Kapuściński – Prezes Klubów GP

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 26.09.2018

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RG SWS) jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w kwietniu 2017 roku, a utworzonym z inicjatywy Piotra Hofmana, przedsiębiorcy z Warszawy. Jako główne cele Stowarzyszenia określono między innymi: promowanie polskiej przedsiębiorczości, postaw patriotycznych zgodnych z etyką chrześcijańską, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i integracji środowiska, którego celem jest wzrost gospodarki w Polsce.

O FRANCZYZIE NA FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY

Jacek Sasin – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 19.09.2018

Rokrocznie do Krynicy-Zdroju zjeżdżają tysiące osób reprezentujących przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, media i różnego rodzaju organizacje, by rozmawiać o problemach, jakimi żyje biznes, a także o pomysłach dających szansę na rozwój i zaistnienie w poszczególnych branżach. Jest to idealna okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Forum Ekonomiczne, bo właśnie o tym wydarzeniu mowa, jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w tej części Europy.

WSPÓLNY BUDŻET STREFY EURO CORAZ DALEJ

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 12.09.2018

Kilka miesięcy temu ogłoszono z przytupem plany powołania wspólnego budżetu dla eurostrefy. Za tą informacją stali przywódcy dwóch państw, kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Wiadomość o tym projekcie miała potwierdzać głoszoną w Polsce tezę, że Europa nam ucieka, że powstaje silna struktura wewnątrz strefy euro bez nas.

ZOSTAŃMY PRZY ZŁOTYM

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 05.09.2018

Wprowadzenie euro w Polsce to temat, który wraca do debaty publicznej jak bumerang. Na jakiś czas znika z pola widzenia, by ponownie pojawić się w nagłówkach gazet i programach partyjnych. Głos zaczynają zabierać publicyści i znani ekonomiści. Ostatnio „Rzeczpospolita” poinformowała o badaniu, z którego ma wynikać, że polski biznes wypowiedział się w temacie i chce eurowaluty!

DOBRA ZMIANA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Wrzesień 2018

Prace nad projektem nowej ustawy o prawie zamówień publicznych wchodzą w decydującą fazę. Niedługo poznamy treść propozycji tego tak ważnego dla wielu przedsiębiorców aktu prawnego. Warto przypomnieć, że będzie to zupełnie nowa ustawa – nie zaś kolejna, z licznych zresztą, nowelizacji. Jeśli weźmie się pod uwagę, że zamówienia publiczne to rynek wart grubo ponad 100 mld zł, widać, o jak ważny temat toczy się gra.

ZAUFANIE I WSPÓŁPRACA TO KAPITAŁ POLONII

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 29.08.2018

W dniach 18-19 sierpnia, w przepięknym miejscu w Pensylwanii w USA, odbyło się kilka wspaniałych wydarzeń. Po pierwsze w tym, jakże ważnym dla każdego Polaka mieszkającego w Ameryce Północnej skrawku Polskości i kultu Maryjnego na amerykańskiej ziemi, w niedzielę, 19 sierpnia, odbywały się uroczystości Święta Żołnierza Polskiego i 100-lecia czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej.

INNOWACYJNA EPOPEJA

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 22.08.2018

Innowacyjność – to termin odmieniany przez wszystkie przypadki praktycznie w każdym gremium, gdzie pojawia się tematyka ekonomiczna. Innowacyjna powinna być gospodarka, innowacyjne powinny być przedsiębiorstwa, każdy, kto żyw, ma być innowacyjny. Jeśli jakiś temat robi w ostatnich latach furorę wśród teoretyków i praktyków gospodarki, to jest to właśnie innowacyjność. Nie inaczej jest też w Polsce.

SPECUSTAWA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.08.2018

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, została uchwalona w celu uproszczenia, a z pewnością skrócenia czasu przygotowania inwestycji. Priorytetem ustawy jest przyspieszenie budowy nowych budynków mieszkalnych, a także racjonalnie umożliwienie realizacji na gruntach rolnych, powojskowych, pokolejowych i poprzemysłowych w granicach miast.

BARDZO DOBRE ORZECZENIE

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 08.08.2018

W zamówieniach publicznych bardzo dużą rolę odgrywa kwestia ryzyka i takiego sformułowania warunków umowy, aby obie strony, zamawiający i wykonawca, były, na ile to możliwe, przed tym ryzykiem chronione. Sposobność taką dają m.in. klauzule waloryzacyjne. Pozwalają one dostosować koszty realizacji inwestycji do sytuacji rynkowej, np. wynikającej ze wzrostu cen materiałów wykorzystywanych do realizacji zamówienia.

JAKI VAT, TAKI BIZNES

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 01.08.2018

Podatki mają to do siebie, że bardzo trudno znaleźć kogoś, kto lubi je płacić. Taka już natura tych danin, że  pewnie mało kto płaciłby je dobrowolnie. Zmniejszają one bowiem nasze środki do dyspozycji i w sposób naturalny budzą w związku z tym niechęć. Niemniej ich płacenie jest koniecznością. Tak już jest ten świat ułożony, że bez podatków nie da się zapewnić działających instytucji państwa, na których pracę przecież wszyscy liczymy, nawet jeśli mamy pod ich kątem mnóstwo zastrzeżeń.

CZY POTRZEBNA JEST KOMISJA ŚLEDCZA DS. VAT?

Jerzy Martini – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 25.07.2018

Masowe wyłudzenia podatku VAT, które były plagą głównie ostatniej dekady, były zjawiskiem bez precedensu, jeśli chodzi o skalę i szkody dla budżetu. Należy też wskazać, że rozkwit mafii VAT-owskich w Polsce wpłynął destrukcyjnie na sytuacje konkurencyjną w branżach, które szczególnie upodobali sobie oszuści („wypychając” z rynku uczciwe podmioty poprzez oferowanie niższych cen).

MNIEJ KIJA, WIĘCEJ MARCHEWKI

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 18.07.2018

Jednym z głównych problemów, z jakim zmagają się polskie firmy, są zatory płatnicze. Jak pokazało badanie BIG InfoMonitor, aż 52% przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymało płatności na czas. Mamy z tym poważny kłopot od wielu lat. I mimo licznych debat i dyskusji niewiele zmieniło się w tej materii na lepsze. Nad rozwiązaniami prawnymi mającym poprawić tę sytuację pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pozostaje mieć nadzieję, że przyniosą one oczekiwany efekt.

LIST OTWARTY PRZEDSIĘBIORCÓW 

W SPRAWIE ZAOSTRZENIA PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 11.07.2018

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.

Z FRANCZYZĄ ŁATWIEJ

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 04.07.2018

Prowadzenie własnego biznesu to dla wielu marzenie i cel. Często znużeni pracą na etat czujemy, że czas podjąć jakieś poważniejsze wyzwanie. Zacząć coś swojego i rozwinąć skrzydła jako przedsiębiorca. Wielokrotnie podczas prywatnych rozmów słyszymy, że ktoś ma taki lub inny pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Te plany przeważnie są bardzo różne: sklep, siłownia, salon fryzjerski. Nie trzeba przecież od razu wchodzić na rynek z projektem na miarę Elona Muska. Wystarczy coś swojego, z czym będzie się można utożsamiać, na działanie czego ma się realny wpływ.