POLSKI PRZEMYSŁ 4.0

Stanowisko Rady – opinia na temat projektu ustawy o Polskiej Platformie Przemysłu

Wystąpienie eksperta Rady na Warsaw Industry Week 2017

PUBLIKACJE:

RACJONALNE WSPOMAGANIE ZMIAN W PRZEMYŚLE

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Październik 2017

Przedstawimy kilka uwag, ważnych dla przedsiębiorców, czujących potrzebę rozwojowej zmiany i pragnących w tym zbożnym dziele uzyskać dofinansowanie od państwa, istotnych także dla ich partnerów, pomocnych w takiej zmianie. Uwagi te są ważne także w skali makroekonomicznej, gdyż określony model wspomagania zmian w firmach przekłada się na łączny, systemowy efekt dla gospodarki jako całości.

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 02.08.2017

Klaus Schwab, jeden z uznanych autorytetów w obszarze 4. rewolucji przemysłowej, pisze, wskazując m.in. na znaczenie aspektów pozatechnicznych rewolucji: „Z ogromu wyzwań, z jakimi musi się dziś zmierzyć świat, bodaj najbardziej przytłaczające jest to, jak przeprowadzić czwartą rewolucję przemysłową. (…) Nowe technologie i rozwiązania łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który całkowicie przeobrazi ludzkość. Do jakiego stopnia będzie to transformacja pozytywna, zależeć będzie od tego, jak będziemy sobie radzić z niebezpieczeństwami i możliwościami, które podczas tej przemiany napotkamy”.