INKUBATOR  ŁAŃCUCHÓW WARTOŚCI DODANEJ

KONFERENCJA

„Firmy z Polskim Kapitałem na Rynku Budowlanym„

19 KWIETNIA 2018 – KATOWICE

KONFERENCJA

„Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”

29.01.2018

PUBLIKACJE:

INKUBATOR ŁAŃCUCHÓW POLSKIEJ WARTOŚCI DODANEJ

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 10.01.2018

Z przeprowadzonej przez nas analizy projektu ustawy Ministerstwa Rozwoju z dn. 19.10.2017 o Fundacji Platforma Polskiego Przemysłu Przyszłości wynika, że koncentruje się on głównie na wspomaganiu konkurencyjności przedsiębiorców ● polskich, tj. zarejestrowanych na terenie Polski ● zajmujących się wytwarzaniem ● działających na rynku globalnym ● występujących jako pojedyncze firmy.