KAPITAŁ POLONII

Kapitał Polonii ma na celu dotarcie do środowiska polonijnego i zachęcenia do inwestowania lub podejmowania innych form aktywności gospodarczej w Polsce.

 

INKUBATOR ŁAŃCUCHÓW WARTOŚCI DODANEJ

Inicjujemy program inkubacji polskich klastrów produktowych – polskich łańcuchów wartości dodanej opartych na kapitale polskim, angażowanym głównie w obszary łańcucha o wysokiej wartości dodanej a zarazem produktywności.

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Widzimy pilną potrzebę wprowadzania jasno określonego modelu patriotyzmu gospodarczego do polskiej praktyki gospodarczej, w sposób umożliwiający monitoring takiego procesu oraz jego efektów dla obywateli oraz państwa.

 

OZE – Biogaz Składowiskowy

 

DEFINICJE W GOSPODARCE

Mylące jest m.in. pojęcie „polska gospodarka” mierzona przez PKB, ignorująca grę interesów pomiędzy kapitałem rodzimym oraz obcym na terenie kraju. Uznajemy za niezwykle ważne uporządkowanie i doprecyzowanie tych pojęć.

 

POLSKI PRZEMYSŁ 4.0

Polski Przemysł 4.0 różni się on istotnie w obszarze swoich uwarunkowań od Przemysłów 4.0 krajów o ugruntowanym od lat poziomie rozwoju gospodarczego. Działania rządu w tym zakresie postrzegamy jako wymagające pilnej i znaczącej korekty.

 

PODATKI

 

BUDOWNICTWO

 

KONSTYTUCJA DLA BIZNESU