RAPORTY

1. UKRYTE AKTYWA GOSPODARKI

2. DEFINICJE W GOSPODARCE

3. CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA W POLSCE

4. WALKA DOBREGO ZE ZŁEM, CZYLI PATRIOTYZM GOSPODARCZY W PRANIU

5. PODATEK PRZYCHODOWY – PODSUMOWANIE

6. SŁOWNIK POJĘĆ