W MEDIACH – strona 2

PAMIĘTAJMY O EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Lipiec 2018

Są ludzie, którzy myślą, że ekonomia to wiedza zarezerwowana dla nielicznych. Dziwne pojęcia, matematyczne formułki, wykresy i tabele. Na samą myśl cierpnie skóra. Po co się tym zajmować i narażać na niepotrzebny stres? Nic bardziej mylnego proszę Państwa. Nie interesujesz się ekonomią ale ekonomia prędzej czy później zainteresuje się Tobą drogi Czytelniku!

BUDŻET WSPÓLNY, CZYLI JAKI?

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 27.06.2018

Pomysł aby strefa euro miała oddzielny budżet nie jest specjalnie nowy. W zasadzie ta idea od dawna funkcjonuje na europejskich salonach. Nie szły jednak za tym żadne realne działania. Ostatnio koncepcja ta została przypomniana przez kanclerz Niemiec i prezydenta Francji. Tyle tylko, że poza wspólną deklaracją nie zostały podane żadne konkretne informacje.

DOŁĄCZAMY DO DEBATY

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 20.06.2018

W środę 7 czerwca mieliśmy, jako Rada, okazję być gościem ale też w jakimś sensie współgospodarzem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmy Ekonomicznego. Okazję tę zawdzięczamy zaproszeniu przewodniczącego tego gremium, pana posła Adama Abramowicza. Doceniamy, że w gronie parlamentarzystów i ważnych urzędników, na czele z panią prezes Urzędu Zamówień publicznych, mogliśmy przedstawić nasze spostrzeżenia dotyczące zamówień publicznych właśnie.

PÓŁNOC – POŁUDNIE

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 13.06.2018

Po tygodniach szargania nerwów unijnym decydentom i tuzom finansjery Włochy mają w końcu nowy rząd. Utworzyła go egzotyczna koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi Północnej. Szefem gabinetu został profesor prawa Giuseppe Conte. Ten sam, któremu w pierwszym podejściu nie udało się sformować rządu ze względu na blokadę ze strony prezydenta Serio Mattarelli. Prounijny szef państwa próbował nie dopuścić do utworzenia gabinetu mocno krytycznego wobec unijnej polityki migracyjnej oraz strefy euro.

PRZEGRYWAMY KOLEJNĄ BATALIĘ

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 06.06.2018

Na tych łamach miałem już okazję pisać o tym jak ważne rzeczy dzieją się w instytucjach Unii Europejskiej i jak mało wiemy o tym tu w Polsce. Przyzwyczailiśmy się do myślenia o Wspólnocie wyłącznie w aspekcie pobierania funduszy strukturalnych i innych środków pomocowych. Efekt jest taki, że w polskiej debacie publicznej bardzo rzadko pojawiają się kwestie stanowionego w Brukseli prawa. Zapominamy jak ważne powstają tam regulacje i jak wielki wpływ mają na naszą gospodarkę. Tymczasem inni o tym pamiętają.

TRÓJMORZE – SZANSA DLA REGIONU

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

Miesięcznik „NOWE PAŃSTWO” – Czerwiec 2018

Trójmorze to inicjatywa niezwykle cenna zarówno z perspektywy geopolitycznej jak i gospodarczej. Państwo tworzące ten projekt, z wyjątkiem Austrii, w dalszym ciągu pozostają daleko w tyle za rozwiniętymi i bogatymi krajami Europy Zachodniej.

NADAL BEZ PLANÓW

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 30.05.2018

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Według uregulowań przyjętych w prawie dotyczącym kształtowania ładu przestrzennego, jest to podstawowy akt planistyczny, na podstawie którego gmina ustala możliwości zabudowy, kształtuje ład urbanistyczny. Plan ustalać powinien, czy na danym terenie powstanie zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rekreacyjna, a także infrastruktura np. drogowa.

NASZ RZECZNIK

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 23.05.2018

Konstytucja Biznesu została podpisana przez Prezydenta 23.03 br. Ten wyczekiwany długo przez wszystkich przedsiębiorców akt prawny tworzy pięć ustaw: 1.Prawo Przedsiębiorców, 2.O centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy, 3. O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,        4. O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie RP, 5. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Chciałbym pokazać pozycję, rolę, zakres działalności, obowiązków i uprawnień Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

KONIECZNA MĄDRA POLITYKA PRZETARGOWA

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 16.05.2018

Już w najbliższy czwartek (17 maja) w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Firmy z kapitałem polskim na rynku budowlanym”. Jednym z elementów omawianych w jej ramach będą przetargi publiczne. Polityka inwestycyjna państwa jest bowiem realizowana w dużej mierze poprzez inwestycje budowlane. Podmioty publiczne, państwowe lub samorządowe, jako zamawiający wydają i będą wydawać wiele miliardów złotych na drogi, mosty czy baseny. Ważne aby takie przetargi były organizowane mądrze.

HARMONIA I ZACHOWANIE BALANSU

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 09.05.2018

Po ostatnim, biznesowym pobycie w Chinach, nasuwają mi się pewne spostrzeżenia co do potencjalnych źródeł nieporozumień i możliwych porażek w relacjach pomiędzy stronami. Patrząc na rozwijające się gospodarcze kontakty polsko-chińskie i coraz częstsze spotkania naszych przedsiębiorców z chińskim biznesem, warto zwrócić uwagę na kilka, najważniejszych różnic we wzajemnym deklarowaniu i odczytywaniu intencji stron.

NIE STRZELAĆ DO PIANISTY – cz. III

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „KURIER WNET” – Maj 2018 (nr 47)

Repertuar pianisty jest obcy, jakkolwiek z pięknie brzmiącymi polskimi wstawkami. Czy pianista gra nie tylko dla idiotów?… Z całą pewnością tak. Smutną prawdą jest jednakże, że żaden polityk nie wygrał, grając jedynie dla inteligentów. Ten stan podsumował w 2010 r. francuski polityk Georges Freche: „Ludzi inteligentnych jest w społeczeństwie jakie 5 czy 6 procent. Moją kampanię robię więc dla idiotów”.

GDZIE JEST NOWELA USTAWY OZE?

Dariusz Bojsza – Członek RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Maj 2018

Mało kto, zdaje sobie sprawę, jak ogromny wpływ na czystość powietrza ma Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii OZE. Brak nowelizacji tej ustawy niesie groźne konsekwencje środowiskowe pogarszając istotnie jakość powietrza. Najlepiej ilustruje to sektor OZE biogazu składowiskowego. Jest on odpowiedzialny za energetyczną utylizację biogazu składowiskowego, który powstaje na składowiskach odpadów komunalnych.

HANDEL MA SIĘ DOBRZE

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 02.05.2018

Przed wprowadzeniem ograniczeń handlu w niedzielę nie brakowało głosów o katastroficznych skutkach takiego ruchu dla gospodarki. Konsumpcja miała spaść na łeb, na szyję, hipermarkety ciąć zatrudnienie, bo ruch w interesie słabszy, bo dni pracy mniej, niż dotąd. To zaś oznaczałoby lądowanie na bruku dla tysięcy pracowników handlu. Znamy to bardzo dobrze – podobne przestrogi słyszeliśmy przed wprowadzeniem programu Rodzina 500+.

LIST DO PARLAMENTARZYSTÓW

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 25.04.2018

FINANSOWANIE – PALIWO DLA BIZNESU

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 18.04.2018

Rozwój naszej gospodarki uzależniony jest w znacznej mierze od tego czy polskie firmy z polskim kapitałem będą miały dostęp do finansowania swojego rozwoju. Finansowanie jest bowiem dla przedsiębiorstwa jak paliwo. Samochód może być w świetnym stanie technicznym jednak nie ruszy kiedy bak jest pusty. Podobnie jest w biznesie, plany mogą być bardzo dobre, perspektywy ciekawe, a jednak wszystko stanie w miejscu.

SPÓŁDZIELNIA ŚWIETLIK REAKTYWACJA:

W BIZNESIE NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE

KURIER WILEŃSKI – 14.04.2018

Dla polskich przedsiębiorców na Wileńszczyźnie wkrótce pojawią się nowe możliwości dzięki współpracy z gdańską Spółdzielnią Świetlik Reaktywacja. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się niedawno spotkanie z udziałem członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, wileńskiego oddziału Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa oraz gości, reprezentujących polską spółdzielnię.

POWSTAJE NOWA FORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU W POLSCE I NA LITWIE

KURIER WILEŃSKI – 11.04.2018

Na początku tego tygodnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja gospodarcza z udziałem członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, wileńskiego oddziału Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa oraz gości z Polski, Spółdzielni Świetlik Reaktywacja.

ZA NAMI PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 11.04.2018

RG-SWS, skończyła pierwszy rok swojej działalności. W dniu 23.03, odbyło się Walne Zebranie Członków, które zatwierdziło roczne sprawozdania. Do Zarządu powołany został Pan Kamil Goral, dotychczasowy ekspert Rady. Po roku działalności, możemy z dumą i odpowiedzialnością stwierdzić, że jako stowarzyszenie zakończyliśmy okres startupowy. Używając świadomie tego biznesowego określenia, chciałbym pokazać, że Rada Gospodarcza, rozwija się właśnie w taki sposób jak zdrowe przedsiębiorstwo.

SPECUSTAWA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Kwiecień 2018

Rada Gospodarcza, po spotkaniach z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, oraz bezpośrednio z Panem Ministrem Jerzym Kwiecińskim, włączyła się w konsultacje społeczne dotyczące projektu z dnia 15.03 br. ”Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”, zwanego Specustawą.

NIE STRZELAĆ DO PIANISTY – cz. II

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „KURIER WNET” – Kwiecień 2018 (nr 46)

Warto podkreślić, że mówienie o „polskich firmach” wobec firm z kapitałem obcym, zarejestrowanych na terytorium Polski etc., jest efektem utworzonej w świecie gospodarek zachodnich szerszej doktryny nazewniczej, która w szczególnych przypadkach potrafi rodzić niezwykle trudne do rozwiązania sprzeczności oraz zagrożenia.

PRZEDSIĘBIORCY CHCĄ ZMIAN

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 04.04.2018

Przed kilkoma tygodniami zajęliśmy się w Radzie tematem zamówień publicznych. Dokładnie chodzi o to, aby to przedsiębiorstwa polskie z polskim kapitałem mogły skutecznie w tych przetargach startować i je wygrywać. Dotąd często nawet sam start w wyścigu o zrealizowanie publicznego zamówienia był praktycznie niemożliwy ze względu na liczne bariery formalne i finansowe. Stąd często w przetargach startuje tylko jeden podmiot. To fatalna sytuacja. Tracą zarówno polskie przedsiębiorstwa jak i zamawiający.

LIST W WAŻNEJ SPRAWIE

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 28.03.2018

List do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów.

UNIA, JAKIEJ NIE ZNAMY

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 21.03.2018

O Unii Europejskiej w mediach mówi się niemal non stop. Komentowane są wypowiedzi brukselskich notabli, rozważane scenariusze integracji czy kierunki polityki migracyjnej. Ważna, szczególnie dla Polski, jest sprawa kolejnej unijnej perspektywy budżetowej. Od czasu do czasu ożywa też temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pozornie jesteśmy, jeśli chodzi o tematykę związaną z UE, na bieżąco. Wymieniona powyżej lista to jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

RGSWS W WILNIE

Piotr Hofman – Prezes Zarządu RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.03.2018

W ostatnim tygodniu, mroźnego lutego RG SWS zainicjowała bardzo ważne i istotne wydarzenie. Wraz z członkami Klubów Gazety Polskiej na Litwie, zorganizowaliśmy spotkanie polskich przedsiębiorców z kraju z polską diasporą na Litwie. Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uczestniczyli w nim przedstawiciele miejscowych przedsiębiorców, mediów oraz polskiej ambasady w Wilnie.

LIST DO P. PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Piotr Hofman – Prezes Zarządu RGSWS

„GAZETA POLSKA CODZIENNIE” – 10/11.03.2018

Opublikowany został list do p. Premiera Mateusza Morawieckiego, wysłany przez p. Piotra Hofmana – Prezesa RGSWS.

DAJMY POLSKIM FIRMOM SZANSĘ W PRZETARGACH

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 07.03.2018

Ten rok ma być rokiem inwestycji, silny impuls inwestycyjny ma pochodzić również od państwa. Przewiedziane na ten cel środki budżetowe liczone są w miliardach złotych. To z jednej strony cieszy. Nasz kraj potrzebuje silnych bodźców prorozwojowych wspieranych przez wydatki publiczne. Druga strona tej sprawy wiąże się jednak z pytaniem: do kogo trafią wydatkowane przez polskie państwo pieniądze? Innymi słowy, jaka część z tej inwestycyjnej puli powędruje do rodzimych firm, szczególnie tych małych i średnich?

OPTYMIZM W GOSPODARCE

Jerzy Kenig – Członek Zarządu RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Marzec 2018

Optymizm, to najważniejszy parametr wpływający na tendencje rozwoju, bądź jego brak, państw, kontynentów, a nawet całego świata. Gospodarka żadnego kraju nie może się rozwijać w sposób znaczny bez optymistycznego zapatrywania na przyszłość przedsiębiorców i konsumentów. Jednocześnie zbyt gwałtowne zmiany generują wiele problemów społecznych wynikających z niedostosowania.

NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT

Piotr Hofman – Prezes Zarządu RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 28.02.2018

Zapewne wielu z nas wspomina, z pewnym rozrzewnieniem, powrót do literatury swojej młodości. Zaczytywaliśmy się w „Buszującym w zbożu” Salingera, powieściach drogi Kerouaca, czy też antyutopijnej powieści Huxleya – „Nowy wspaniały świat”.  Tak skrajnie wydawać by się mogło, różna literatura, ma wspólny mianownik, sprowadzający się do odnalezienia własnego idealnego świata, który dla jednych stanowi byt uporządkowany, a dla innych wręcz przeciwnie – jest stałym poszukiwaniem własnego w życiu miejsca.

TWORZYĆ NARODOWY KAPITAŁ POLSKIMI FIRMAMI

Andrzej Baczewski – Członek Założyciel RGSWS

„PULS KWIDZYNIA” – 21.02.2018

Hasło to przyświecało konferencji Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa zorganizowanej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, w dniu 16 lutego 2018 roku. Niebawem minie rok od powstania rady, w której tworzeniu uczestniczyłem jako członek grupy założycielskiej. Przez blisko rok RGSWS aktywnie działała na rzecz nowej perspektywy dla rozwoju przedsiębiorczości i miała swój istotny wkład w tworzeniu Konstytucji Biznesu.

PALS – POLISH AMERICAN LEADERSHIP SUMMIT

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 21.02.2018

PALS- to po angielsku kumple. Pod takim hasłem odbywała się w dniach 8-11 lutego konferencja i szczyt gospodarczy w Miami. To pierwsza edycja wydarzenia, które wg mnie już przeszło do historii. Przez dwa dni polscy i amerykańscy przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i dziennikarze wymieniali się doświadczeniami i przedstawiali plany i strategie rozwoju oraz możliwości współpracy.

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA A INNOWACJA

Radosław Cieślak – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 14.02.2018

Konferencja Zmieniamy Polski Przemysł jak co roku dała szansę na dyskusję o jego kierunkach rozwoju. Panel dyskusyjny dotyczący przemysłu obronnego był miejscem rozważań na temat roli innowacji w Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Innowacja to słowo „wytrych” ostatnich lat. Innowacyjna jest gospodarka i przedsiębiorstwo.

NADZIEJA DLA POLSKICH FIRM Z KAPITAŁEM POLSKIM

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 07.02.2018

29 stycznia br. odbyła się w Sejmie konferencja „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”. Organizatorami byli Klub Kukiz’15 oraz Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych. W konferencji oprócz reprezentacji przedsiębiorców i ich związków brali udział posłowie i przedstawiciele rządu.

NIE STRZELAĆ DO PIANISTY

dr Jan Parczewski – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „KURIER WNET” – Luty 2018 (nr 44)

Polityka gospodarcza rządu, oparta na Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju utożsamianej z osobą Mateusza Morawieckiego, generalnie cieszy się poparciem aktorów głównej sceny politycznej – od jej prawej strony począwszy, a skończywszy na lewej.

KAPITAŁ POLONII – WNIOSKI Z ANKIETY

Kamil Goral – Ekspert RGSWS

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – Luty 2018

Zainicjowana  pod Paryżem na Światowym Zjeździe Klubów Gazety akcja Kapitał Polonii, to przedsięwzięcie wielowymiarowe. W znacznej mierze ma ono charakter edukacyjno – informacyjny; pokazujemy Polakom żyjącym na obczyźnie jak teraz wygląda Polska, jak się rozwija i jakie daje możliwości również im. Nasi Rodacy świetnie sobie radzą żyjąc w innych państwach, nabrali tam szeregu doświadczeń, zdobyli unikalną wiedzę. Naszą rolą jest przekazanie im konkretnych informacji o polskiej gospodarce.

DEVELOPERZY INWESTUJĄ W MIESZKANIA DLA SENIORA

Piotr Hofman – Prezes RGSWS

TYGODNIK „GAZETA POLSKA” – 31.01.2018

Mieszkania dla Seniora. Jaki mamy w kraju zasób takich mieszkań? Jeszcze kilka lat temu raczej nie formułowano bezpośrednio takiej oferty dla starszych osób. Obecnie segment mieszkań segmentu tzw. senioralnego powoli staje się jednym z istotniejszych na polskim rynku mieszkaniowym.