PREFABRYKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ

W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W POLSCE

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 19.04.2017

Od pewnego czasu coraz głośniej jest w Polsce o wykorzystaniu prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym. Kwestia na dobre zagościła w dyskusjach prowadzonych na temat rodzimego rynku budowlanego i wydaje się, że coraz bardziej przemawia do naszej świadomości jako system, który może przynieść wymierne korzyści dla branży budowlanej.

Czego zatem brakuje, aby przejść z formy dyskusji i rozważań do etapu realizacji projektów mieszkaniowych z gotowych elementów produkowanych w fabrykach? Korzyści płynące z prefabrykacji są już dobrze znane zainteresowanym, to m.in. skrócony czas realizacji i mniejsze zapotrzebowanie na pracowników na terenie budowy. Budownictwo w tym systemie charakteryzują również wysokie parametry jakościowe oraz niższe koszty utrzymania. Dodatkowym czynnikiem wynikającym z szybkości budowania jest niedoceniana jeszcze w Polsce, wcześniejsza komercjalizacja inwestycji, która może mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku mieszkań na wynajem. Skoro korzyści są znane i oczywiste, to dlaczego wciąż tak mało projektów mieszkaniowych w Polsce stosuje elementy prefabrykowane? Co powinniśmy zrobić, aby promować system prefabrykacji i poszerzać wiedzę w środowisku inwestorów, projektantów, kierowników projektów, którzy chcą wejść w przyszłości w tę nowoczesną i wydajną sztukę budowania? Jednym z kluczowych czynników jest współpraca projektantów, wykonawców i producentów prefabrykatów w postaci wymiany informacji i promocji systemu wśród samych zainteresowanych. To właśnie producenci prefabrykatów oraz firmy wykonawcze, które zyskały wiedzę i doświadczenie na rynku zagranicznym, np. w Niemczech czy Skandynawii, mogłyby dzielić się doświadczeniem i wspierać rozwój tej technologii na rynku krajowym. Warto przy tym podkreślić, iż różnica w realizacji obiektów technologią tradycyjną a prefabrykowaną jest znacząca i wymaga zmiany podejścia, poczynając już od procesu projektowania. Konieczne jest więc zaplanowanie od samego początku całej budowy w systemie prefabrykacji. Niezbędny jest architekt, który powinien znać zasady formowania bryły budynku przy zastosowaniu dostępnych nowych możliwości. Następnie ważna jest ścisła współpraca z konstruktorem, który już na wczesnym etapie sprawdzi rozmieszczenie elementów nośnych, grubości stropu, zaplanuje wstępny podział elementów z uwzględnieniem ich gabarytów pod kątem produkcji i transportu, wprowadzi optymalizację projektu dającą możliwość zastosowania prefabrykacji. Istotnym czynnikiem są również projekty branżowe, które muszą zostać wykonane na wczesnym etapie, tak aby maksymalnie wykorzystać możliwości prefabrykacji i przygotować elementy w postaci zalanych w betonie puszek i wykonanych bruzd czy otworów. Kolejnym krokiem jest podejście do realizacji na budowie. Zarządzanie projektem z wykorzystaniem prefabrykacji wymaga zdecydowanie mniej zasobów. Oszczędzamy czas, miejsce na budowie i środki finansowe, jednakże musimy liczyć się z tym, iż stawiane będą nam większe wymagania dotyczące planowania i koordynacji. Przyjmuje się, że budynek mieszkalny w systemie prefabrykacji można zmontować (mówimy tutaj o stanie surowym otwartym) w tempie około 250 m2– 400 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej na tydzień, przy zastosowaniu jednego dźwigu i ekipy montażowej liczącej od 7 do 11 ludzi. Kiedy uporamy się ze wstępnym etapem planowania, ustalimy harmonogram i wpadniemy w dobry cykl montażowy, możemy spodziewać się, że praca stanie się wydajniejsza. Jest to idealne środowisko dla lean managementu. Przed wprowadzeniem systemu prefabrykacji do własnych realizacji warto dobrze przygotować się do tematu, korzystając choćby z doświadczenia innych firm. Wprowadzenie systemu prefabrykacji do Polski to proces, który będzie trwać, jednak ze względu na obecnie panujące trendy wydaje się, że jest to nieuniknione i firmy, które pierwsze zdecydują się na zmianę, zyskają cenne doświadczenie i tym samym wyprzedzą konkurencję. Już dziś poważnie należy pomyśleć o tym, aby przejść od słów do czynów i projekty, które są na etapie koncepcji, przygotować do realizacji z wykorzystaniem systemu prefabrykacji. Z upływem czasu ten model i technologia realizacji inwestycji z pewnością zmodernizują polską branżę budowlaną.