CO BYŁO I CO JESZCZE PRZED NAMI

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 02.01.2019

Rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem naszej działalności. Jako stowarzyszenie jesteśmy zatem nadal młodą organizacją na mapie polskich inicjatyw gospodarczych. Tym bardziej miło jest nam pochwalić się dużą aktywnością i sukcesami na wielu polach. Za wszelkie działania, wsparcie i zaangażowanie dziękuję wszystkim naszym członkom, sympatykom i ekspertom.

To dzięki naszej wspólnej pracy osiągnęliśmy i zrealizowaliśmy większość założonych na ubiegły rok planów. W 2018 r. rozwijaliśmy rozpoczęty pod koniec 2017 roku Program Kapitał Polonii. Byliśmy na spotkaniach z polonijnymi przedsiębiorcami w Hamburgu, Paryżu, Wilnie i USA. Chcemy włączyć nasz projekt w działania Kongresu 60 Milionów wraz z Telewizją Republika, planujemy udział w większości przyszłorocznych spotkań, począwszy od konferencji w lutym 2019 roku w Miami. Nasz program zakłada łączenie i wsparcie dla polskiego, krajowego i polonijnego małego i średniego biznesu, budujemy możliwość realizacji wspólnych celów gospodarczych. Rada w 2018 roku otworzyła swój pierwszy oddział zagraniczny na Litwie w Wilnie – to nasz duży sukces i staramy się rozwijać dalej w kierunku posiadania oddziałów terenowych w Polsce i poza granicami. Od wiosny ubiegłego roku bardzo aktywnie zaangażowaliśmy się w tematykę prawa zamówień publicznych, dzięki uprzejmości Pana Ministra Adama Abramowicza, ówczesnego przewodniczącego, współprowadziliśmy jedno z posiedzeń Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego właśnie w temacie zmian w prawie o zamówieniach publicznych. Ten jakże istotny temat dla MiŚP kontynuowaliśmy na zorganizowanej przez nas konferencji w Katowicach „MiŚP na rynku budowlanym” oraz wraz z Panią Poseł Barbarą Dziuk na konferencji w Tarnowskich Górach. Opracowaliśmy szereg raportów i analiz, i z dumą muszę powiedzieć, że wiele naszych postulatów zostało podjętych przez biura prawne ministerstw zaangażowanych w zmiany w ustawie. Nasze postulaty to np. niższe kaucje i wadia, przedpłaty na kontrakty, mniej opresyjnych zapisów umownych, możliwości pokazywania referencji jako zbioru doświadczeń i kompetencji pracowników firmy. Od początku prac nad konstytucją biznesu aktywnie uczestniczyliśmy w procesach zmierzających do wejścia w życie tej ważnej dla nas ustawy. Wspieraliśmy kandydaturę Pana Ministra Adama Abramowicza na stanowisko Rzecznika MiŚP. Jesteśmy dzisiaj obecni w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku. Współpracujemy od początku działalności z Instytutem Schumana i Panem prof. Zbigniewem Krysiakiem. Uczestniczyliśmy jako Rada w debatach i panelach na Festiwalu Schumana. Chcemy w 2019 roku pogłębić i dalej rozwijać naszą współpracę. Wraz z kilkoma innymi organizacjami polskich przedsiębiorców zorganizowaliśmy jesienią konferencję prasową w PAP, na której przedstawiliśmy list otwarty skierowany do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie potencjalnego wprowadzania w Polsce euro. Wyartykułowaliśmy stanowisko, iż Rada Gospodarcza stoi po stronie niewprowadzania euro w Polsce w chwili obecnej. Po złożeniu listu w KPRM odbiło się to szerokim echem w mediach i po raz kolejny nasze stanowisko zostało zauważone. Na ręce Rzecznika MiŚP złożyliśmy ocenę rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione. Wydaje nam się, że w finalnej wersji ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości rozważy i wprowadzi część naszych postulatów. Przez cały rok braliśmy udział w panelach organizowanych podczas największych polskich konferencji gospodarczych, byliśmy w Katowicach na EKG, w Krynicy oraz w Jasionce na Kongresie 590. Mamy szerokie grono ekspertów współpracujących z Radą, tworzymy analizy i opracowania dla potrzeb potwierdzania naszego stanowiska. Redagujemy stałe materiały, felietony i programy telewizyjne oraz radiowe. Pod koniec roku rozpoczęliśmy z sukcesem współpracę z „Tygodnikiem Solidarność”, m.in. poprzez wspólną debatę o franczyzie i ograniczeniu handlu w niedziele. Nasze cele i plany na rok 2019 to: rozpoczęcie projektu Niezależna Gospodarka we współpracy z Forum Polskiej Gospodarki, portalem Niezalezna.pl i TVR; wzmożenie i dalsza aktywizacja działań i współpracy w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku; prace nad kartą podatkową dla MiŚP oraz, co bardzo ważne, jak najszybsze uzyskanie statusu Izby Gospodarczej, aby zwiększyć nasze oddziaływania na środowisko MiŚP. Chciałbym jeszcze raz wszystkim gorąco podziękować za cały rok wspólnej, pełnej wyzwań pracy. Chciałbym życzyć nam wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Wytrwałości w doprowadzaniu swoich planów do celu, więcej wzajemnego zaufania i wiary w drugiego człowieka, a wówczas wspólnie łatwiej osiągniemy sukces.