Krwioobieg gospodarki

KRWIOOBIEG GOSPODARKI GAZETA POLSKA TYGODNIK – 19.12.2018 System finansowy określa się jako krwiobieg gospodarki. Oznacza to, że prawidłowe funkcjonowanie tego systemu, którego rdzenną część w Polsce stanowi system bankowy, jest koniecznym warunkiem dla...

Polska cydrem (nie) słynie

POLSKA CYDREM (NIE) SŁYNIE GAZETA POLSKA TYGODNIK – 12.12.2018 Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Tylko w bieżącym roku zbiory wyniosły niemal 5 mln ton, co stanowi historyczny rekord. Wzrost podaży oznacza jednak spadki cen – jak...

Sukcesja, czyli ciągłość działania firmy

SUKCESJA, CZYLI CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA FIRMY MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – GRUDZIEŃ 2018 Firmy jednoosobowe zakładane przez osoby fizyczne to ponad 2 mln podmiotów działających na polskim rynku, które funkcjonują na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji...

Nie utrudniajmy franczyzobiorcom

NIE UTRUDNIAJMY FRANCZYZOBIORCOM GAZETA POLSKA TYGODNIK – 05.12.2018 Poprawka proponowana przez NSZZ „Solidarność”, mimo że postulowana w dobrej wierze, może niestety uderzyć w franczyzobiorców sieci sklepów. NSZZ „Solidarność” była prekursorem zakazu handlu w...