SYNERGIA KGP i RG SWS

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 26.09.2018

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RG SWS) jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w kwietniu 2017 roku, a utworzonym z inicjatywy Piotra Hofmana, przedsiębiorcy z Warszawy. Jako główne cele Stowarzyszenia określono między innymi: promowanie polskiej przedsiębiorczości, postaw patriotycznych zgodnych z etyką chrześcijańską, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i integracji środowiska, którego celem jest wzrost gospodarki w Polsce. Wśród członków założycieli był Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.

Przez 17 miesięcy działalności związało się z nami ponad 40 przedsiębiorstw, dzięki czemu możemy skuteczniej podejmować działania służące realizacji postawionych celów statutowych. Bierzemy czynny udział w zjazdach klubów „Gazety Polskiej” w Polsce i za granicą. Jesteśmy czynnym uczestnikiem procesów legislacyjnych w szeroko rozumianych dziedzinach gospodarczych.

Nasi członkowie i eksperci publikują teksty w mediach: „Gazecie Polskiej”, „Nowym Państwie” i Niezaleznej.pl. Komentujemy bieżącą sytuację gospodarczą i finansową w programach Telewizji Republika. Pojawiamy się niemal na wszystkich najważniejszych konferencjach, gdzie poruszane są tematy gospodarcze, jak Forum Gospodarcze w Krynicy czy Kongres 590 w Rzeszowie.

Zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia składka członkowska wynosi 200 zł miesięcznie. Uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach konferencyjnych jest niezwykle kosztowne, dlatego część naszych członków wspiera nas także darowiznami okazjonalnymi. Dzięki tym wpłatom możemy brać udział w tych wydarzeniach oraz mamy środki na zlecanie analiz i opracowań niezbędnych do konstruktywnego wpływu na ustawodawstwo.

Mając na uwadze niezwykle silny związek z mediami Strefy Wolnego Słowa oraz klubami „Gazety Polskiej”, zarząd Rady Gospodarczej SWS przyjął uchwałę, w której umożliwił członkom klubów „GP” ubieganie się o członkostwo honorowe naszego Stowarzyszenia, co pozwala na czynne uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach w ramach naszej organizacji bez konieczności opłacania comiesięcznych składek. Do uzyskania członkostwa honorowego niezbędna będzie każdorazowa decyzja personalna zarządu RG SWS, po uprzednim uzyskaniu rekomendacji kandydata od prezesa klubów „Gazety Polskiej” Ryszarda Kapuścińskiego.

Otwierając się szeroko na środowisko klubów „Gazety Polskiej”, liczymy na efekt synergii. Z jednej strony mamy nadzieję na wsparcie klubowiczów w poszukiwaniu i namawianiu lokalnych przedsiębiorców do włączenia się w działania RG SWS. Z drugiej, chcemy być Waszym głosem w budowaniu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki w Polsce poprzez wpływ na proces legislacyjny.

Szanowne Koleżanki i Koledzy z klubów „Gazety Polskiej”! Znamy się od wielu lat. Przez kilkanaście lat działalności zrobiliśmy milowy krok do zjednoczenia sił w osiągnięciu wspólnego celu. Rozmawiając z Wami, zawsze podkreślałem niezwykle ważną rolę gospodarki. Z radością powitałem inicjatywę stworzenia RG SWS, która doceniając osiągnięcia klubów „Gazety Polskiej”, ma uzupełniać nasze dotychczasowe działania w tej sferze. Teraz liczę na Waszą pomoc, byśmy razem mogli łatwiej i szybciej zbliżyć się do wspólnego celu – Wielkiej, Suwerennej i Niepodległej Polski.

Jerzy Kenig
przewodniczący kieleckiego klubu „Gazety Polskiej”
członek założyciel i członek zarządu Rady Gospodarczej SWS

Szanowne Koleżanki i Koledzy z klubów „Gazety Polskiej” w Polsce i na całym świecie! Polecam Waszej uwadze Radę Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa, której działalność jest spójna z głównymi celami, jakie stawia sobie nasze środowisko. Zachęcam do czynnego uczestnictwa w RG SWS.