DUMNI POLSCY PRZEDSIĘBIORCY

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 27.12.2017

RG SWS w 2017 roku angażowała się w budowanie i wspieranie programu i idei definiowanej jako Racjonalny Patriotyzm Gospodarczy. Chciałbym powiedzieć jakie to ważne, aby w tym działaniu zwrócić szczególną uwagę na aspekt postrzegania i pozycji polskiego przedsiębiorcy, tego MiŚ ale i mikro. My nie zbudowaliśmy i nie rozwijamy naszych firm w oparciu o oligarchiczne powiązania wynikające z transformacji gospodarczo-ustrojowej z początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Jesteśmy ciężko pracującymi pozytywistami. Takimi jak przedsiębiorcy z przełomu XIX/ XX wieku, dzięki którym zbudowana została tożsamość narodowa i wiara w odzyskanie niepodległości. Być dumnym z faktu, że się jest polskim przedsiębiorcą z kapitałem polskim można być dopiero wówczas, gdy: kapitał jaki się ma, jest uczciwie pozyskany i stosowany, dodatkowo, co niesłychanie ważne, gdy kapitał ten tworzy narodową polską wartość dodaną (widoczną poprzez PNB oraz rodzimą część PKB). Chciałbym zadać pytanie dlaczego przez prawie cały okres, a w szczególności pierwsze 15 lat III RP, traktowani byliśmy jako wróg publiczny, gangster i chłopiec do bicia? Kto i dlaczego wmawiał opinii publicznej, że pierwszy milion należy ukraść? Czemu poddawani byliśmy tak ogromnej nagonce medialnej i pedagogice wstydu? Przecież to my, co potwierdzają badania PARP, tworzymy ponad 50% PKB, w tym w przytłaczającej większości PNB i zatrudniamy blisko 7 milionów osób, co stanowi prawie 70 proc. pracujących we wszystkich firmach działających na terenie kraju. Polskie MiŚ oraz Mikroprzedsiębiorstwa, to w większości firmy rodzinne, ta grupa przedsiębiorców to aż 96 % ze wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm. Jesteśmy bardzo ważną grupą społeczną i czas abyśmy jako dumni polscy przedsiębiorcy głośno o tym mówili i nie wstydzili się ciężkiej pracy dla dobra swoich rodzin i najbliższych. Estabilishment III RP usiłował nam wmówić, że jesteśmy niewydajni, zacofani i niekonkurencyjni na tle zagranicznych korporacji i firm. Dlaczego? Aby te korporacje i firmy skolonizowały szybko i łatwo polski rynek i zapchnęły nas do roli „taniej siły roboczej” bez nowoczesnych technologii, know-how i bez środków na wprowadzanie zmian i innowacji w naszych firmach. Taki był cel; upokorzyć, wykorzystać i przedstawić nas ogółowi Polaków jako niewydajnych cwaniaczków. Wówczas przejąć i zdominować nasze rynki zbytu – prawie 40mln konsumentów (sic!). „Polska albo będzie wielka albo nie będzie jej wcale” J.Piłsudski. Dzisiaj Polska musi być wielka siłą swoich przedsiębiorczych obywateli. Musimy tworzyć narodowy kapitał polskimi firmami aby nie dopuścić do całkowitego podporządkowania naszej gospodarki obcym interesom. Ostatnie dwa lata pokazują, że sytuacja zaczyna się zmieniać. Program SOR i jego założenia, Konstytucja dla Biznesu oraz wiele innych działań mają za cel przywrócenie pełnej podmiotowości, polskim, bardzo ciężko pracującym przedsiębiorcom. Nie chcemy już pływać w basenie z płynnym betonem. Dotychczas każdy nasz ruch kosztował tyle wysiłku ile u partnera ze Skandynawii czy Kanady przepłynięcie całego dystansu. Jak szybko może rozwijać się Polska, jak szybko mogą bogacić się jej obywatele, gdy będziemy mogli płynąć w czystej wodzie? Mamy wielki potencjał, głód sukcesu i nadal chęć do ciężkiej pracy. Chcemy sprawnego, silnego Państwa, profesjonalnych urzędników i równych dla wszystkich warunków prowadzenia biznesu. Jeśli, w kolejnych latach, dalsze działania Pana Premiera jeszcze aktywniej wesprą polski kapitał i polskie firmy rodzinne, to jestem przekonany, że dzisiejszy wzrost PKB o prawie 5 %, może bardzo łatwo powiększyć się do 7-8% w przyszłym roku. „Krajowy kapitał jest podstawą stabilności wszystkich gospodarek rozwiniętych i dynamiczny wzrost jego roli stanowi podstawowy priorytet państwa” – Premier Mateusz Morawiecki. Panie Premierze niech to będzie super priorytet, w nadchodzącym Nowym Roku – 2018, jako Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, życzymy tego Panu i sobie, jako polscy przedsiębiorcy.