KONGES 590, CZYLI KILKA SŁÓW O RYNKU MIESZKANIOWYM

MIESIĘCZNIK „NOWE PAŃSTWO” – GRUDZIEŃ 2017

Podczas tegorocznego Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem, miałem przyjemność uczestniczyć w panelu pt.” „Mieszkania dla rozwoju. Jak realizacja rządowego programu mieszkaniowego może zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki”. Do dyskusji zostali zaproszeni również: Grzegorz Muszyński – Członek Zarządu BGK Nieruchomości, Tomasz Janik – Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, Konrad Płochocki – Dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Dariusz Stefaniuk Prezydent Białej Podlaskiej i przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Podczas panelu przedstawiłem tezę i założenie, iż Rynek Mieszkaniowy – to strategiczny sektor gospodarki, tak jak: energetyka, transport, czy obronność. Dlatego musi być objęty specjalnym nadzorem i ochroną Państwa. Dotychczas, przez ostatnie 25 lat tak się nie działo, czego negatywne efekty widzimy dzisiaj. Brak stabilnego rozwoju rynku mieszkaniowego, brak równomiernego rozwoju w skali całego kraju. Ogromne, niespełnione zapotrzebowanie Polaków na mieszkania. W stosunku do zdecydowanej większości krajów starej i nowej UE, jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o wszelkie dane statystyczne dotyczące rynku mieszkaniowego. Przez ostatnie 25 lat nie było spójnego, długofalowego programu mieszkaniowego. Czas to zmienić. Dlatego z takim zainteresowaniem jako developerzy przyglądamy się i szukamy możliwości aktywnego włączenia się w realizowany Program Mieszkanie Plus/ Mieszkanie dla Rozwoju. Jak powiedział prof. Piotr Witakowski- nie ma piskląt bez gniazda. Jeśli jako odpowiedzialni przedsiębiorcy, a polscy developerzy takimi są, chcemy zatrzymać fale emigracji oraz doprowadzić do powrotu przynajmniej części emigracji do kraju, musimy aktywnie i efektywnie umożliwić spełnienie podstawowych potrzeb mieszkaniowych przez Polaków. Zahamowanie negatywnych trendów demograficznych to automatycznie większy wzrost i stabilność gospodarcza. Dzisiaj na rynku mieszkaniowym jak w soczewce skupiają się kluczowe wyzwania gospodarcze Polski. Zdefiniowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, pięć pułapek rozwojowych widzimy jak na dłoni w sektorze budownictwa mieszkaniowego.
– pułapka średniego dochodu- rynek nie ma oferty dla osób młodych/ zaczynających swoja karierę, często pracujących na umowach zlecenia/ zaledwie 40% Polaków chcących kupić lub wynająć mieszkanie może tego dokonać na dzisiejszych warunkach komercyjnych
– pułapka braku równowagi- brak możliwości aktywnego zaangażowania polskiego kapitału w rozwój rynku mieszkaniowego- pilna potrzeba zmian w tym obszarze, widzimy takie narzędzia np. w ustawie o Reitach( Real Estate Investment Trust).Obecnie w Polsce stan własności w nieruchomościach komercyjnych to ok. 95% kapitał obcy i zaledwie ok. 5 % kapitał polski.
– pułapka przeciętnego produktu – dotychczasowe otoczenie prawne i biznesowe nie zachęca do stosowania innowacyjnych technologii budowlanych oraz nowoczesnych modeli realizacji procesu inwestycyjnego.
– pułapka demograficzna- przyszła szeroka dostępność mieszkań i możliwość spełniania potrzeb mieszkaniowych Polaków czy to przez własność czy profesjonalny wynajem – to klucz do zmiany negatywnej sytuacji demograficznej Polski.
-pułapka słabości instytucji – Państwo w ostatnich 25 latach prawie całkowicie wycofało się z odpowiedzialności za kształt rynku mieszkaniowego, a to sektor strategiczny dla prawidłowego rozwoju gospodarczego i społecznego. Potrzeba zbudowania nowych, kompleksowych regulacji prawnych. Czekamy na Kodeks Urbanistyczno Budowlany, nazwany przeze mnie Konstytucją dla Budownictwa.
Na te potrzeby odpowiedzią może być realizowany, wraz z krajowymi podmiotami/ developerami w charakterze Generalnych Realizatorów Inwestycji – Program Mieszkanie dla Rozwoju. Według wszystkich panelistów była pełna zgoda, iż zdecydowanie Program Mieszkanie dla Rozwoju jest potrzebny i niezbędne jest jego trwanie przez minimum 10-15 lat, aby spełnił swoje funkcje. Zatem musi być realizowany na stałych i dobrych fundamentach prawnych i finansowych, przy zaangażowaniu polskich przedsiębiorców i polskiego kapitału. Jako developerzy jesteśmy gotowi i posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby zaangażować się w realizację Programu. Potrzebujemy jednak pilnie nowych rozwiązań prawnych, finansowych i technologicznych do jego realizacji.