KAPITAŁ POLONII

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 11.10.2017

W ostatni weekend września, w pod paryskiej miejscowości  La Ferte- sous- Jouarre, podczas zjazdu Klubów Gazety Polskiej z Europy Zachodniej, Rada Gospodarcza prezentowała swój program „ Kapitał Polonii”. Tak jak zapowiedzieliśmy kilka tygodni temu, przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy prezentację programu, który ma być przewodnikiem w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami polonijnymi i krajowymi. Podjęliśmy się zadania stworzenia poprzez Radę Gospodarczą platformy do wymiany doświadczeń i zbudowania pomostu dla przepływu i wymiany kapitałów. Kapitałów, w postaci pieniądza, know how oraz wiedzy eksperckiej. Nasz program porusza szereg istotnych kwestii dla przedsiębiorcy polskiego mieszkającego i pracującego zagranicą. Zarówno dla osób i firm, które chcą zainwestować nad Wisłą,  jak i dla tych, którzy chcą na stałe powrócić do Kraju.  Poruszyliśmy obszary regulacji podatkowych, prawnych i administracyjnych, w których poruszać się będzie przedsiębiorca  na płaszczyźnie krajowej. Oczywiście w programie „ Kapitał Polonii” prezentujemy wskaźniki i wyniki polskiej gospodarki ostatnich lat. Są one imponujące i zdecydowanie wskazują na czołowe miejsce Polski jako gospodarczego lidera  Europy Środkowo-Wschodniej. Tym bardziej miłą była dla nas wiadomość, która dotarła do nas podczas Zjazdu Klubów, o przyznaniu Polsce statusu rynku rozwiniętego. Oznacza to, że zachodnie agencje ratingowe,  instytucje finansowe oraz inwestorzy  traktują już nasz kraj jako ustabilizowaną i bezpieczną  gospodarkę. Pierwszy raz w historii status rynku rozwiniętego przyznany został  dla kraju z tego regionu świata. Wpływ na to ma wiele czynników w tym stabilny i ukształtowany oraz bezpieczny dla inwestorów system polityczny i zdrowa demokracja. Każdy z nas widzi też pozytywne dane napływające z gospodarki: wzrost PKB planowany na 2017rok na poziomie ponad 4 %, najniższe w historii bezrobocie – poniżej 7%, wzrastające płace i rozwój innowacyjności oraz  zaangażowanie i sukcesy polskich przedsiębiorców. Tą dobrą koniunkturę trzeba wykorzystać. Rada Gospodarcza  chce być platformą do wymiany doświadczeń, ma łączyć polskich przedsiębiorców z różnych części świata. Ponieważ nasi członkowie to mali i średni przedsiębiorcy chcemy aby dzięki wsparciu Rady mogli przełamać swoje wątpliwości przed  wyjściem na szersze rynki z produktem czy  usługami. Często nie stać nas na wielopłaszczyznowe analizy i konsultacje i to jest barierą dla otwarcia się na zagraniczne rynki. W ramach Rady polscy przedsiębiorcy działający i mieszkający zagranicą będą mogli udzielić wsparcia dla krajowych partnerów. Natomiast dla inwestorów polonijnych chcących zainwestować w polskie przedsiębiorstwa czy nieruchomości, będziemy konsultantem i przewodnikiem. Wspaniałym efektem tych działań może być stworzenie kapitału polonijnego dla wspierania krajowych startapów i firm już działających ale potrzebujących kapitału w postaci partnera biznesowego, na dalszy rozwój. Rozpoczynamy współpracę z NBP w ramach programu edukacji gospodarczej. Ta współpraca pozwoli nam przygotować szeroką promocję i dłuższy horyzont czasowy trwania i propagowania programu „Kapitał Polonii”. Od listopada chcemy rozpocząć swoiste roadshow po skupiskach Polonii w Europie i Ameryce, aby zaprezentować nasz program. W tym zakresie liczymy na szeroką współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi, środowiskami polonijnymi i oczywiście Klubami Gazety Polskiej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu Klubu z Hamburga, jednym z pierwszych spotkań będzie spotkanie zorganizowane przez Klub i Konsulat RP w Hamburgu. To właśnie wspaniały przykład na szybkie przejście od słów do czynów i podjęcie działania mającego na celu szerszą prezentację programu Rady dla środowiska Polonii w Niemczech. Przy takim wsparciu i zaangażowaniu jestem pewien, że program Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa -„ Kapitał Polonii” będzie w praktyce wspierał rozwój naszych firm i inwestycji, poprzez aktywizowanie polskiego kapitału.

Zapraszamy do kontaktu z Radą w ramach realizacji tego trudnego ale jakże ważnego i aktualnego zadania.