RADA GOSPODARCZA – BIEŻĄCE DZIAŁANIA

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 17.05.2017

Ostatnie dwa miesiące w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, to szereg wydarzeń i decyzji organizacyjnych oraz zatwierdzonych planów na najbliższe tygodnie. Chciałbym w skrócie przybliżyć Państwu nad czym pracujemy i jaki jest nasz status organizacyjny.
W dniu 9-ego marca, w Warszawie, w CP Foksal, odbyło się pierwsze spotkanie, na którym 12-tu Członków Założycieli przyjęło Statut, wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną. Już w pierwszym tygodniu kwietnia Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez KRS (nr 0000671000). Pełna nazwa Stowarzyszenia to: Rada Gospodarcza Stefy Wolnego Słowa. Zapraszamy na naszą stronę: www.radagospodarcza-sws.pl, przez którą można przystąpić do Rady oraz wymienić się poglądami i podzielić się swoimi bieżącymi problemami z życia gospodarczego. Będziemy starali się o sprawną komunikację z naszymi członkami i sympatykami oraz szybkie podejmowanie zgłaszanych tematów. W dniu 27 IV w Strefie Biznesu na ul. Dzielnej 60, odbyło się robocze spotkanie wszystkich członków i sympatyków Rady. Wśród zaproszonych gości byli specjaliści z wielu dziedzin gospodarki i prawa. Na spotkaniu omówiono współpracę z mediami Strefy Wolnego Słowa, nasze stałe felietony ukazują się już w GP i w miesięczniku Nowe Państwo. Rozpoczęliśmy też, planowaną, współpracę z Telewizją Republika i udział w programie Ekonomia Raport. Podjęliśmy decyzje o aktywnym zaangażowaniu się w następujące, najbliższe wydarzenia społeczno-gospodarcze. W dniach 10-12 V, na Kongresie Ekonomicznym w Katowicach, wraz z przedstawicielami Mediów Strefy Wolnego Słowa włączyliśmy się w panele dyskusyjne dotyczące rządowych programów inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności – Programu Mieszkanie Plus. W dniach 22-24 V w W-wie, planujemy włączyć się w organizację Afrykańsko-Polskiego Forum Gospodarczego. Współorganizatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki RP i delegacja z Ghany, której przewodniczy Pani Minister Turystki, Kultury i Sztuki. Widzimy więc szansę nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych w tych obszarach. Podczas Gali Przedsiębiorcy Roku – Gazety Polskiej Codziennie w dniu 6 VI, planujemy wystąpienie członka zarządu Rady Gospodarczej i poinformowanie o powstaniu naszej organizacji oraz jej głównych celach. Złożymy także propozycję ufundowania, na przyszłoroczną edycję, nagrody RGSWS. W dniach 16-18 VI, w Spale będziemy uczestniczyć w corocznym Zjeździe Klubów Gazety Polskiej. Podczas Zjazdu przedstawimy RGSWS i zachęcimy wszystkich Klubowiczów- przedsiębiorców do włączenia się w nasze działania oraz zaprosimy do członkostwa w Stowarzyszeniu. Ponadto, na ww spotkaniu, porusyliśmy również włączenie się RGSWS w bieżące inicjatywy i konsultacje gospodarcze oraz omówiliśmy następujące zagadnienia. Zaangażowanie się w działania PFR Ventures, w zakresie wspierania możliwości finansowania polskich startupów, zarówno dla inicjatyw wychodzących od członków Rady jak i dla firm zewnętrznych. Jeszcze w maju chcemy zorganizować spotkanie z Zarządem PFR Ventures. Omówiliśmy działalność posła Abramowicza w zakresie zmian systemu podatkowego. RGSWS przedstawi wkrótce swoje stanowisko w tym, jakże istotnym temacie. Pan Jerzy Martini- ekspert podatkowy zaproponował analizę zróżnicowanego branżowo podatku CIT, na przykładzie branży budowlanej. Kolejnym tematem było włączenie się w działania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Podczas spotkania Członkowie Założyciele przyjęli Dekalog Rynkowy Chrześcijanina, wg prof. Anieli Dylus, który opublikowany został na stronie RGSWS. Ustalono termin kolejnego spotkania wszystkich członków i sympatyków na 9 VI godzina 13-ta, w Strefie Biznesu ul. Dzielna 60 w Warszawie. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w naszą działalność, przedsiębiorców i ekspertów gospodarczych.Chcemy, aby nasza organizacja rozwijała się i stała się słyszalnym głosem polskich przedsiębiorców.