PATRIOTYZM GOSPODARCZY

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 19.04.2017

(RGSWS) Stawiamy na Patriotyzm Gospodarczy, chcemy, aby nie był tylko sloganem. Poprzez współpracę m.in. z MEN, pragniemy, aby stał się stałym elementem edukacji ekonomicznej i zaistniał w programach szkolnych jako podstawowy element świadomości młodego pokolenia. Odpowiedzią Polski na dzisiejsze oblicze UE jest nowoczesny patriotyzm gospodarczy, rozumiany nie jako zamykanie się na współpracę i partnerstwo gospodarcze, tylko jako uczciwe i świadome promowanie własnej gospodarki i firm. RGSWS, jako platforma komunikacji, ma wzmocnić świadomość siły i wartości krajowych przedsiębiorców. Przedsiębiorczość to ostoja i fundament polskiej, nowoczesnej państwowości. To właśnie dzięki naszym wspaniałym przedsiębiorcom z przełomu XIX/XX wieku, zaczął powstawać polski kapitał, budowany pozytywistyczną pracą od podstaw. Polska, ze względu na okres zaborów, właściwie została pominięta w historycznym rozwoju społeczeństw i państw narodowych, opartych o silny przemysł i biznes. Dopiero rozwój świadomości społecznej z początku XX wieku pokazał, że można stać się nowoczesnym społeczeństwem narodowym, potrafiącym zbudować własny kapitał. Dzięki temu mogliśmy odzyskać niepodległość w 1918 roku i przez 20 lat II RP zbudować odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie. W drugiej połowie lat 30-tych XX w., polska gospodarka rozwijała się jak nigdy w historii. Powstałe wówczas polskie marki, silne są do dzisiaj. Programy inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych przez Rządy II RP, takie jak budowa portu gdyńskiego, czy COP, były impulsem dla rozwoju gospodarki i polskich firm, przy zdrowej współpracy z kapitałem zagranicznym. Ja również wywodzę się z rodziny, która prowadziła i rozwijała swój własny biznes od drugiej połowy XIX w.. „Sucheni – Fabryka Pługów i Narzędzi Rolniczych”, to rodzinne przedsiębiorstwo, które funkcjonowało przez prawie sto lat, mając wiele sukcesów, w tym międzynarodowych. Niestety jak większość polskich firm zostało po 1945 r. upaństwowione i finalnie przestało istnieć. Dzisiaj analogicznie, do historii z przed stu lat, chcąc utrzymać niepodległość musimy dbać i pielęgnować krajowy rozwój gospodarczy. Na przełomie lat 80/90 XX w., dzięki dużo mniejszym niż przyznane Polsce, unijnym środkom, w oparciu o krajowe firmy, Hiszpania zbudowała wydajną infrastrukturę drogową. Autostrady, obwodnice, centra miast zostały fantastycznie zmodernizowane. Inwestycje infrastrukturalne w Hiszpanii, w latach po jej przystąpieniu do UE, pozwoliły rozwinąć się hiszpańskim firmom, w tym budowlanym, które dzisiaj są światowymi liderami w branży. W raporcie „European Powers of Construction”, czyli rankingu 50 największych potęg budowlanych, aż sześć firm pochodzi z Hiszpanii. Pojawia się zasadnicze pytanie, dlaczego polskie firmy, pomimo naszej blisko już 13-letniej obecności w UE nie znajdują się w rankingach europejskich gigantów? Dlaczego, pomimo tak dużej skali inwestycji, polskie przedsiębiorstwa nie były beneficjentami korzyści jakie mogło nam przynieść przystąpienie do UE i przekazywane nam środki unijne na rozwój infrastruktury? To bardzo ważne pytania, na pewno nie stało się tak z powodu nieudolności czy braku zaangażowania polskich przedsiębiorców. Chcemy na nie odpowiedzieć właśnie poprzez szeroko rozumiane działania edukacyjne, promujące patriotyzm gospodarczy i wynikające z niego zachowania konsumentów, producentów i decydentów. Każdy wybór gospodarczy musi być świadomy. Uczmy się na dobrych wzorach, we Francji nawet dziecko wie, że kupno produktu „Made in France”, to potencjalnie wyższa pensja dla jego rodziców i szansa na życie w lepszym otoczeniu. Państwo może z podatków, pozostałych w Kraju, inwestować w infrastrukturę i rozwój społeczny. Hasło „Teraz Polska“ realizowane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego jest nam niezmiernie bliskie i chcemy włączyć się w takie działania. Patriotyzm gospodarczy to zatem cały proces światopoglądowo-ekonomiczno-edukacyjny. Musimy pilnie go realizować, aby korzyści pojawiły się dla nas wszystkich.