BUDUJMY KAPITAŁ NARODOWY POLSKIMI FIRMAMI

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 12.04.2017

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RGSWS) powstała w oparciu o zaangażowanie przedsiębiorców, skupionych wokół Mediów Strefy Wolnego Słowa oraz Klubów Gazety Polskiej. Założyciele to przedsiębiorcy, z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności do firm rodzinnych, które są siłą polskiej gospodarki. Według raportu PARP z 2mln. zarejestrowanych w Polsce firm-96% reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Premier Szydło, podczas swojego ostatniego wystąpienia w WSKSiM w Toruniu, stwierdziła, że „Firma Rodzinna oparta nazasadach i na wartościach – to podstawa polskiej ekonomii i gospodarki“. W pełni się z tym zgadzamy i takie działania, wspierające rozwój firm rodzinnych, aby z małych stawały się średnimi, a ze średnich dużymi, będziemy popierać. Motto Rady brzmi „Budujmy kapitał narodowy polskimi firmami“. W biznesie stawiamy na patriotyzm gospodarczy, wyrównanie szans polskich przedsiębiorców z podmiotami zagranicznymi. Chcemy, aby słowa Premier Szydło: „Więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce” zrealizowały się jak najszybciej. Celem Polski nie powinno być osiągnięcie pozycji europejskiego średniaka, ale zdobycie statusu lidera regionu pod względem jakości legislacji, przyjazności administracji i sprawności funkcjonowania państwa. W naszej gospodarce drzemie olbrzymi potencjał, pętany biurokratycznymi ograniczeniami, nieprzejrzystym systemem podatkowym i nie dostosowanym do nowoczesnej gospodarki prawem. Potrzebujemy jednak wsparcia struktur Państwa dla naszej aktywności. To ma być partnerstwo oparte o zaufanie i transparentność procedur. Bardzo ważnym zadaniem jest budowanie silnych, niezależnych, obiektywnych mediów, które są niezbędne, aby zapewnić stały kontakt pomiędzy przedsiębiorcami a ustawodawcą. Zgodnie z założeniami programowymi, chcemy się aktywnie włączyć w działania w ważnych dla polskiej gospodarki inicjatywach rządowych. Pamiętajmy, że polityka wielkich planów, musi dostrzegać i oddziaływać na przedsiębiorców, realnie pracujących na utrzymanie i budujących majątek społeczny. W ramach ogłoszonej przez premiera Morawieckiego Konstytucji dla Biznesu będziemy podejmować działania, które tu i teraz bezpośrednio poprawią jakość prowadzenia przez MŚP biznesu. Należy wykorzystać możliwości zmian dla otoczenia gospodarczego i wprowadzić ułatwienia w dziedzinach, w których jako kraj jesteśmy na szarym końcu. Nie ma silnego państwa bez silnej rodzimej gospodarki opartej o kapitał narodowy. W wielkich projektach infrastrukturalnych planowanych przez rząd, konieczne jest zbudowanie możliwości prawnych i finansowych, aby mogły uczestniczyć w nich polskie firmy i aby to one czerpały profity z takich inwestycji. Program Mieszkanie Plus, modernizacja PKP i sieci energetycznych czy realizacja połączenia morskiego przez Mierzeję Wiślaną, to wielkie programy budowlane. Budownictwo to koło zamachowe gospodarki, niech jednak tym razem to koło napędzi polskie firmy, a nie jak to było przy inwestycjach drogowych z lat 2008 – 2013, które pozwoliły zagospodarować ten wielki potencjał – zagranicznym podmiotom. Jako Rada chcemy głośno mówić o potrzebie udrożnienia dostępu kapitału z polskich banków i funduszy rozwojowych dla krajowych firm. RGSWS będzie stałym komentatorem życia gospodarczego. Obecnie trwają konsultacje w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, zdecydowanie włączymy się w tą dyskusję, ten temat dotyka wielu polskich przedsiębiorców. Kolejnym tematem jest unormowanie i uproszczenie możliwości zatrudniania obywateli Ukrainy. Już dzisiaj w Polsce mamy ponad milion pracujących Ukraińców, a bezrobocie najniższe od 10 lat, zatem jest pilna potrzeba ułatwień w tych obszarach. To tylko punktowo wskazane tematy, z wielu bieżących problemów przedsiębiorców.Zapraszamy do udziału w Radzie przedsiębiorców, ekspertów oraz wszystkich, którym nie jest obojętne budowanie polskiego kapitału.