CZAS NA BUDOWĘ POLSKIEGO KAPITAŁU

GAZETA POLSKA CODZIENNIE – 25-26.02.2017

INICJATYWA\ „Twórzmy narodowy kapitał, polskimi firmami“ – to motto, które ma przyświecać nowej reprezentacji polskich przedsiębiorców – Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Nowa inicjatywa skierowana jest głównie do przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. – Chodzi o firmy, które na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nazywane są „MiSiami”. Ale Rada Gospodarcza nie będzie reprezentacją małych misiów, ale prawdziwych, silnych niedźwiedzi, odpowiedzialnych za rozwój polskiej gospodarki – mówi Piotr Hofman, prezes zarządu Grupy Inwest, jeden z inicjatorów projektu. O ich sile świadczy chociażby ostatni raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z którego wynika, że z 1,84 miliona zarejestrowanych firm w Polsce aż 96 proc. reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten w 2016 r. miał 50,2-proc. udział w tworzeniu PKB i zatrudniał blisko 7 milionów osób, co stanowi prawie 70 proc. pracujących we wszystkich firmach działających na terenie kraju.

W opinii Piotra Hofmana, istnieje ogromne zapotrzebowanie na organizację reprezentującą polskich przedsiębiorców, którzy w biznesie wyznają konserwatywne i chrześcijańskie wartości. Dla których budowanie silnej pozycji rynkowej swoich firm, ma być oparte o dobrą współpracę z silnym i stabilnym Państwem Polskim. Państwem, które chroni i wspiera polską przedsiębiorczość, a nie tak jak to było w ostatnich latach , gdy preferowano zagraniczny kapitał i stwarzano dla niego bardziej konkurencyjne warunki.

Wśród członków założycieli Rady znajdą się przedstawiciele mediów Strefy Wolnego Słowa, gdyż jednym z kluczowych elementów działania Rady jest dotarcie z szybkim i rzetelnym przekazem informacyjnym do jak najszerszego grona odbiorców. W proces powstawania Rady Gospodarczej mocno zaangażowały się też Kluby Gazety Polskiej, z ich szefem Ryszardem Kapuścińskim na czele. – Z całego kraju i Europy napływają już zgłoszenia i deklaracje klubowiczów, będących przedsiębiorcami, chętnych do wzięcia udziału w tym nowym, jakże ważnym obecnie przedsięwzięciu gospodarczym – powiedział Hofman. – Dzięki działaniom , które podejmować ma Rada, zmienić ma się stosunek państwa ale i obywateli do polskich przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy powinni dostać jak najwięcej możliwości do uczciwego, stabilnego i długofalowego rozwoju, bo to oni są siłą polskiej gospodarki, czego czasami nie dostrzegamy zapatrzeni na wielkie zachodnie koncerny, które niestety, często zbyt łatwo, przejęły ważne obszary polskiego handlu, bankowości i usług – dodał Hofman.

Rada chce wspierać takie działania, jak wprowadzenie ogłoszonej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w listopadzie ub. r. podczas Kongresu 590 w Jasionce, Konstytucji Biznesu. Zamierza też nadzorować wdrażanie procedur i aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych w zakresie nowych rozwiązań prawnych, podatkowych i administracyjnych, mających wpływ na poprawę jakości życia gospodarczego w Polsce.

Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa ma szukać stałej, sprawnej platformy komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a władzą ustawodawczą i wykonawczą. Ma w oparciu o swoje zaplecze zaangażować i zaktywizować jak największą liczbę, często dzisiaj nie mających swojej reprezentacji, przedsiębiorców do działania na rzecz swoich firm i tym samym na rzecz rozwoju i budowania naszego narodowego kapitału i majątku. Zgodnie z zapowiedziami inicjatorów, oficjalne powołanie Rady planowane jest już w marcu. Następnym krokiem będzie jej rejestracja w KRS, na początku jako stowarzyszenia, aby później w miarę pozyskiwania nowych członków przekształcić ją w izbę gospodarczą.